Digital Investigation

Bedrijfsrecherche

Bestrijd criminaliteit op de werkvloer.

Bedrijfsrecherche is een verzamelnaam voor onderzoek met betrekking tot arbeidsrechtelijke materie. Ook zijn er gevallen met een strafrechtelijke grondslag. Werknemers krijgen het vertrouwen van hun werkgever, maar in de realiteit wordt dit vertrouwen helaas met regelmaat geschonden. Bedrijfsfraude verstoort de arbeidsrelatie, heeft een negatieve invloed op de werksfeer, kan uw bedrijfsimago aantasten en financiële schade veroorzaken. U wilt als organisatie een veilige en open werkomgeving voor u en uw werknemers, waarbinnen men elkaar kan vertrouwen.

Vrijblijvend intakegesprek

Creëer een veilig werkklimaat en voorkom onnodige kosten en reputatieschade.

Aanpak

Als u bedrijfscriminaliteit vermoedt, wilt u dit zo snel mogelijk onderzocht hebben. Enerzijds omdat frauduleuze praktijken uw bedrijf schade kunnen toebrengen en anderzijds om als werkgever het signaal af te geven dat u het niet accepteert. Als betrouwbare, discrete en integere partij, die over de benodigde vergunningen beschikt, voeren wij onafhankelijk en objectief onderzoek uit. Wij houden er uiteraard altijd rekening mee dat de rest van uw bedrijf hier geen of zo min mogelijk hinder van ondervindt.

U kunt hierbij denken aan methoden zoals observatie, spionage, infiltratie, het interviewen van getuigen of het verrichten van (digitaal) forensisch onderzoek. Naast het verzamelen van bewijslast, helpen wij ook met het voorkomen van fraude en integriteitsschendingen. Op basis van een bedrijfsrisicoanalyse geven wij preventief beveiligingsadvies om de eventuele risico’s te verminderen. Daarnaast kunnen wij u bijstaan bij het nemen van vervolgstappen, zodat u juridisch sterk(er) staat.

Onterecht ziekteverzuim

Heeft u het vermoeden dat uw medewerker zich onterecht ziek heeft gemeld? Bij aanhoudende vermoeden gaan wij voor u op onderzoek uit. Wij kunnen hierbij kiezen voor een open bronnen onderzoek of observatie. De onderzoeken leiden tot een rechtsgeldige rapportage. Wij kunnen u ook bijstaan bij het nemen van vervolgstappen.

Bedrijfsdiefstal

Iedere vorm van diefstal binnen uw bedrijf valt onder bedrijfsdiefstal. Diefstal en verduistering bij bedrijven hebben een lage prioriteit bij de politie, maar kunnen leiden tot hoge kosten en reputatieschade. Wij helpen u bij het treffen van voorzorgsmaatregelen, maar ook bij het opsporen van de dader(s).

Bedrijfsspionage

Heeft u het vermoeden dat een medewerker gevoelige bedrijfsinformatie deelt met concurrenten of derden óf heeft u het idee dat er binnen uw organisatie heimelijke geluid- en/of beeldopnames worden gemaakt? Wij helpen u met het opsporen van deze criminele activiteiten met behulp van spionage.

Concurrentiebeding

U heeft een concurrentie- en/of relatiebeding in de arbeidsovereenkomsten opgenomen om bedrijfsgevoelige informatie binnen de organisatie te houden. Maar wat doet u als u vermoedt dat uw medewerker informatie deelt met onbevoegden of kort na ontslag bij een concurrent aan de slag gaat? Wij helpen u met het verzamelen van bewijsmateriaal.

Pre-employment screening

Wilt u bij het aannemen van een nieuwe medewerker of bij het toewijzen van een gevoelige functie aan een bestaande medewerker preventieve maatregelen nemen om strafbare feiten binnen uw organisatie te voorkomen? Wij ondersteunen u hierbij met een aantal onderzoeken voorafgaand aan het dienstverband. Voorkomen is beter dan genezen.

Observatie

Observatie kan van zeer toegevoegde waarde zijn op het moment dat misdragingen op geen enkele andere manier aantoonbaar gemaakt kunnen worden, denk hierbij aan tactische redenen. Wij voeren statische- en dynamische observaties uit, welke ondersteunt kunnen worden met het in gebruik nemen van technische hulpmiddelen.

OSINT

OSINT (open source intelligence) is het legaal verzamelen van bewijslast via openbaar toegankelijke bronnen. Dit zijn teksten, foto’s, video’s en audiofragmenten op social media, maar ook verslagen van hoorzittingen of financiële gegevens van bedrijven en personen. Het kan informatie betreffen die bewust of onbewust gepubliceerd is.

Voorafgaand aan ieder digitaal- of tactisch onderzoek helpt OSINT met het verkrijgen van inzicht in een organisatie of individu. Ondanks dat de methode meestal een ondersteunende rol vervult, kan het ook het hoofdbestandsdeel van een onderzoek zijn.

Wij beschikken over diverse tools en software, maar speuren het internet ook handmatig af. Onze specialisten beschikken over een uitstekend analytisch vermogen en weten de verzamelde informatie op waarde te schatten.

Voordelen

Sta juridisch sterker met de vergaarde bewijslast.

 

Zorg voor een veilige werkomgeving en fijne werksfeer.

 

Geef een signaal af richting uw personeel.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem gerust zelf contact met ons op of laat uw gegevens achter. Één van onze specialisten neemt graag vrijblijvend de mogelijkheden voor uw kwestie met u door.

info@digital-investigation.nl

+31 (0)35 677 4411