Blog

Digitaal forensisch onderzoek voor VCD

VCD meldt in het persbericht het volgende n.a.v. onderzoek door Digital Investigation: "Aan de hand van voorlopige uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek door het eveneens door ons ingeschakelde forensische ICT-bureau, Digital Investigation te Hilversum, is vastgesteld dat onbevoegden verzuimdossiers hebben ingezien bij een beperkt aantal van onze klanten. Zoals hiervoor als is opgemerkt betreuren wij dit zeer.…
Lees meer