Concurrentiebeding Onderzoek

Heeft uw (ex-)medewerker bedrijfsgevoelige informatie gelekt? Vermoedt u diefstal van intellectueel eigendom? Wordt volgens u het getekende concurrentiebeding overtreden? Op al deze vragen kunnen de bedrijfsrechercheurs en digitaal, forensische onderzoekers van Digital Investigation een antwoord geven. Bij de meeste handelingen laat de dader immers fysieke en/of digitale sporen achter.

 

Steekhoudend bewijs

Rechercheonderzoek en digitaal forensisch onderzoek helpen specifieke zaken aan het licht te brengen. Daarbij zijn alle door Digital Investigation geleverde onderzoeksbevindingen en bewijsmaterialen te gebruiken in (gerechtelijke)procedures.