Digital Investigation

Conservatoir beslag

Leg beslag op geld, goederen of data voor een vonnis.

Als een schuldeiser een vordering heeft die ondanks incassomaatregelen niet worden betaald, zal de eiser een vonnis moeten halen. Om zijn rechten te bewaren kan een schuldeiser beslag leggen op vermogensbestanddelen van de schuldenaar. Hiermee wordt voorkomen dat de schuldenaar deze verkoopt of bezwaart, voordat de eiser een vonnis tot executie heeft verkregen. Conservatoir beslag - ook wel perquisitie genoemd - kan voorafgaan aan of tijdens een incassoprocedure worden gelegd. Advocaten- en deurwaarderskantoren weten ons te vinden ter ondersteuning bij het leggen van beslag.

Vrijblijvend intakegesprek

Consevatoir Beslag werkt op de volgende manier

  • Uw advocaat vraag toestemming aan de rechter om beslag te leggen (afhankelijk van de urgentie kan dit al binnen enkele uren).
  • Een deurwaarder voert het beslag uit.
  • Als beslaglegger bent u verplicht een hoofdprocedure te starten, waarin u de rechter om een uitspraak vraagt over het conflict.

Na de uitspraak in de hoofdprocedure kan het volgende gebeuren

  • Als de rechter de vordering toewijst, wordt het beslag executoriaal. U kunt de in beslag genomen bezittingen definitief opeisen en verkopen.
  • Als de rechter de vordering afwijst, vervalt het beslag. U kunt aansprakelijk gesteld worden voor de schade die het beslag heeft veroorzaakt.

Beslaglegging op het vermogen van een schuldenaar ter verzekering van de betaling van een onbetaald gebleven voordering, voordat de rechter uitspraak heeft gedaan over de juistheid van de vordering.

Bewijsbeslag

Wij ondersteunen ook door bewijsmateriaal, voor of tijdens een gerechtelijke procedure, op een forensisch verantwoorde wijze veilig te stellen en in bewaring te nemen als toegewezen gerechtelijk bewaarder. Indien er inbreuk wordt gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten en het bewijs zich bij een wederpartij of een derde bevindt, kan bewijsmateriaal op deze manier vergaard worden. Er kan beslag gelegd worden op papieren bescheiden, maar ook op digitale bescheiden zoals scankopieën, email- en computerbestanden en cloud gegevens. Om bewijsbeslag te leggen is beslagverlof van de rechter nodig.

Cryptobeslag

Indien er een verlof is afgegeven kan beslag gelegd worden op goederen zoals huizen of auto's, maar ook op digitaal vermogen zoals cryptovaluta. Cryptobeslag vereist een zorgvuldige aanpak. Om toegang te krijgen moet men beschikken over de Public Key (crypto-adres) van de betreffende crypto wallet en de Private Key (wachtwoord). Vanwege de complexiteit zijn key's vaak opgeslagen op een gegevensdrager. Voor het verkrijgen van toegang is medewerking van de schuldenaar vereist, maar een rechter kan medewerking ook verplichten. De in beslag genomen valuta dient in bewaring te worden gegeven aan een gerechtelijk bewaarder.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem gerust zelf contact met ons op of laat uw gegevens achter. Één van onze specialisten neemt graag vrijblijvend de mogelijkheden voor uw kwestie met u door.

info@digital-investigation.nl

+31 (0)35 677 4411