Digital Investigation

Conservatoir beslag

Leg beslag op geld, goederen of data voor een vonnis.

Als een schuldeiser een vordering heeft die ondanks incassomaatregelen niet worden betaald, zal de eiser een vonnis moeten halen. Om zijn rechten te bewaren kan een schuldeiser beslag leggen op vermogensbestanddelen van de schuldenaar. Hiermee wordt voorkomen dat de schuldenaar deze verkoopt of bezwaart, voordat de eiser een vonnis tot executie heeft verkregen. Conservatoir beslag - ook wel perquisitie genoemd - kan voorafgaan aan of tijdens een incassoprocedure worden gelegd. Advocaten- en deurwaarderskantoren weten ons te vinden ter ondersteuning bij het leggen van beslag.

Vrijblijvend intakegesprek

Consevatoir Beslag werkt op de volgende manier

  • Uw advocaat vraag toestemming aan de rechter om beslag te leggen (afhankelijk van de urgentie kan dit al binnen enkele uren).
  • Een deurwaarder voert het beslag uit.
  • Als beslaglegger bent u verplicht een hoofdprocedure te starten, waarin u de rechter om een uitspraak vraagt over het conflict.

Na de uitspraak in de hoofdprocedure kan het volgende gebeuren

  • Als de rechter de vordering toewijst, wordt het beslag executoriaal. U kunt de in beslag genomen bezittingen definitief opeisen en verkopen.
  • Als de rechter de vordering afwijst, vervalt het beslag. U kunt aansprakelijk gesteld worden voor de schade die het beslag heeft veroorzaakt.

Beslaglegging op het vermogen van een schuldenaar ter verzekering van de betaling van een onbetaald gebleven voordering, voordat de rechter uitspraak heeft gedaan over de juistheid van de vordering.

Cryptobeslag

Indien er een verlof is afgegeven, kan beslag gelegd worden op goederen van de schuldenaar. Denk aan huizen, auto's of percelen, maar ook op banksaldi en cryptovaluta. Cryptobeslag vereist een uiterst zorgvuldige aanpak. Om toegang te krijgen moet men beschikken over de Public Key (crypto adres) van de betreffende wallet (crypto portefeuille) en de Private Key (wachtwoord). Vanwege de complexiteit zijn key's vaak opgeslagen op een gegevensdrager. Voor het verkrijgen van toegang is medewerking van de schuldenaar vereist, maar een rechter kan dit ook verplichten. Dit type beslaglegging heeft geen blokkerende werking. De in beslag genomen valuta dient door middel van een overboeking in bewaring te worden gegeven aan een gerechtelijk bewaarder.

Bewijsbeslag

Bewijsbeslag heeft als doel het veiligstellen van bewijsmiddelen voor of tijdens een gerechtelijke procedure. Om bewijsbeslag te leggen is beslagverlof van de rechter nodig. Indien er inbreuk wordt gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten en het bewijs zich bij een wederpartij of een derde bevindt, kan bewijsmateriaal op deze manier vergaard worden. Er kan beslag gelegd worden op papieren bescheiden, maar ook op digitale bescheiden zoals scankopieën, email- en computerbestanden en cloud gegevens. Wij kunnen u ondersteunen door het bewijsmateriaal op een forensisch verantwoorde wijze veilig te stellen en in bewaring te nemen als toegewezen gerechtelijk bewaarder.

Gerechtelijke deskundigheid

Wij beschikken over een gerechtelijk deskundige met betrekking tot digital forensisch onderzoek in de rechtsgebieden civiel- en strafrecht. W. Verloop staat geregistreerd in het Landelijke Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) onder registratienummer D0088. Een verzoek tot het verrichten van deskundig onderzoek kan gedaan worden door één van de betrokken partijen, maar ook door de rechtbank of het gerechtshof.

W. Verloop is van grote waarde als het gaat om het beoordelen van bestaande rapporten en/of het onafhankelijk uitvoeren van onderzoek en het leveren van een voorlopig deskundigenbericht. Dit is een advies er beoordeling van een (aspect van een) gerechtelijke procedure, welke voldoet aan de norm zoals vermeld in de Leidraad voor Gerechtelijk Deskundigen.

Waarom kiest u voor Digital Investigation?

Digital Investigation staat voor professioneel en integer bedrijfsrecherche onderzoek naar diefstal en fraude. Ieder vraagstuk is uniek en daarom worden onze cases ook op die manier behandeld. Wij zijn internationaal gecertificeerd bij de Politie en Justitie (POB-1162), het Landelijke Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) en de Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM). Al onze onderzoeksbevindingen zijn te gebruiken in civiel- en strafrechtelijke procedures. Uw kwestie is bij ons in goede handen. Bent u particulier? Wij kunnen u enkel van dienst zijn als u wordt bijgestaan door een advocaat of jurist. Voor nabestaanden die in het bezit zijn van apparatuur (ook vergrendeld), welke waardevolle documenten bevatten, maken we een uitzondering.

Sinds 2006...?

...ondersteunen we mkb-bedrijven en multinationals uit binnen- en buitenland

 

Ons team...

...bestaat uit ervaren, getalenteerde, gecertificeerde en betrouwbare professionals.

 

Wij zijn...

...erkend door het Ministerie van Jusitie en Veiligheid en gelegitimeerd door de Politie.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem gerust zelf contact met ons op of laat uw gegevens achter. Één van onze specialisten neemt graag vrijblijvend de mogelijkheden voor uw kwestie met u door.

info@digital-investigation.nl

+31 (0)35 677 4411