Diefstal, Fraude en Bedrijfsspionage

Vermoedt u dat een medewerker fraudeert, interne diefstal pleegt of bedrijfsgevoelige informatie lekt? Neem actie bij aanwijsbare vermissingen, onduidelijk declaraties, dubieuze voorraadverschillen, afwijkende tijdsbesteding, diefstal uit jassen, tassen en portemonnees. De praktijk wijst uit dat de dader pas stopt na ingrijpen door de werkgever.

 

Professionele en zakelijke aanpak

Niets is zo lastig en vervelend dan het moeten controleren van eigen medewerkers. Schakel hiervoor dan ook een externe expert in. Digital Investigation voert zorgvuldig en professioneel rechercheonderzoek en digitaal forensisch onderzoek voor u uit. Met rechtsgeldig verkregen bewijsmateriaal kunt u vervolgens het probleem zakelijk aanpakken.

Meer weten? Bel of mail Arwi van der Sluijs: info@digital-investigation.nleu.