Digitaal Forensisch Onderzoek

Heeft uw medewerker bedrijfsgevoelige informatie gelekt? Vermoedt u diefstal van intellectueel eigendom? Welke handelingen zijn er op de computer verricht? Wie is de afzender van de hatelijke e-mail? Allemaal vragen waar de digitaal, forensisch onderzoekers van Digital Investigation een antwoord op kunnen geven.

In een steeds groter wordende digitale wereld, is ook het domein van fraude en criminaliteit verschoven. Digitaal forensisch onderzoek helpt specifieke zaken aan het licht te brengen.

Digital Investigation is internationaal gecertificeerd en heeft volledige, nationale vergunningen. Alle door Digital Investigation geleverde onderzoeksbevindingen zijn dus te gebruiken in (gerechtelijke)procedures.

Hoe gaat Digital Investigation te werk?

  1. Medewerkers van het forensisch laboratorium stellen sporen op digitale gegevensdragers (computers, servers, telefoons) veilig en maken een exacte kopie voor het forensisch onderzoek.
  2.  De forensisch onderzoeker start een uitgebreid onderzoek naar digitale sporen op de geleverde kopie en identificeert alle relevante informatie. Ook vinden ze digitale sporen terug die bijvoorbeeld door de gebruiker zijn verwijderd.
  3. Uiteindelijk vertaalt Digital Investigation digitale sporen naar geaccepteerd bewijsmateriaal.

 

Forensisch laboratorium

Ieder forensisch onderzoek begint met het veiligstellen van digitale sporen. Dit is heel secuur werk en een voorwaarde voor steekhoudend forensisch onderzoek. In het Forensisch Laboratorium van Digital Investigation wordt dan ook uitsluitend gewerkt met internationaal goedgekeurde apparatuur en programmatuur.

Wilt u meer informatie over Forensisch onderzoek of wilt u deze aanvragen, klik dan op een van de onderstaande buttons: