Security Architectuur

Onder dit begrip verstaan we het analyseren van uw gehele informatie-infrastructuur, onder andere de inrichting van uw technische infrastructuur, de configuratie van de daarbij gebruikte systemen, de gebruikte applicaties, de wijze waarop applicaties hun data opslaan en zaken als de rechten van gebruikers worden in kaart gebracht.

 

Met de resultaten van deze analyse kunnen we u inzicht geven in de mate van veiligheid en robuustheid van uw informatievoorziening. Daarnaast kijken we naar de mate waarin uw organisatie in staat is digitaal bewijsmateriaal voort te brengen (forensic readiness) en geven u daarover advies.

 

Beide analyses worden gerapporteerd in de vorm van een veranderplan waarin duidelijk staat beschreven wat de huidige situatie is, wat de door u gewenste situatie is en welke kosten en tijd ermee gemoeid is om op het door u gewenste niveau te komen.

 

Wilt u meer informatie over een Security Architectuur / Informatiebeveiligingsonderzoek of wilt u deze aanvragen, klik dan hieronder op een van de buttons: