Digital Investigation

Digitaal Forensisch Onderzoek

Onderzoek naar digitale sporen.

Bedrijven kunnen slachtoffer worden van een incident door medewerkers die - bewust of onbewust - niet discreet omgaan met bedrijfsgevoelige informatie of door hackers van buitenaf. Op het moment dat uw bedrijf met een incident te maken heeft, is het noodzakelijk om digitale sporen zo snel mogelijk te vinden om schade te voorkomen of te beperken. Voorbeelden van digitale sporen zijn chatberichten, GPS-locaties, verwijderde bestanden, internetgedrag, aangesloten randapparatuur of kwaadaardige soft- en malware.

Vrijblijvend intakegesprek

Aanpak

Wij houden ons bezig met het achterhalen, doorzoekbaar maken en interpreteren van sporen in complexe digitale omgevingen. Indien het bedrijfsfraude betreft, werken onze digitale rechercheurs nauw samen met onze tactische rechercheurs en stellen zijn eerst alle relevante data van de te onderzoeken gegevensdragers op forensisch verantwoorde wijze veilig. Door sporen te verzamelen en te analyseren van het fysieke en digitale doen en laten van een persoon, ontstaat er een volledig beeld van het gedrag. Afhankelijk van het type onderzoek passen wij verschillende forensische technieken toe om bewijsmateriaal te verzamelen.

Hierbij maken wij gebruik van de nieuwste forensische hard- en software om de integriteit van het bewijs te garanderen. Nadat wij de gegevens inzichtelijk gemaakt hebben, voeren wij een uitgebreide analyse uit en interpreteren wij de data. Onze digitale en/of tactische rechercheurs stellen (samen) een rechtsgeldig rapport op met daarin de uitkomsten van het onderzoek. Nadat dit rapport aan u gepresenteerd is, kunt u deze gebruiken in een arbeidsrechtelijke of civielrechtelijke procedure of als onderdeel van een aangifte bij de politie of een andere opsporingsinstantie.

OSINT

OSINT (open source intelligence) is het legaal verzamelen van bewijslast via openbaar toegankelijke bronnen. Dit zijn teksten, foto’s, video’s en audiofragmenten op social media, maar ook verslagen van hoorzittingen of financiële gegevens van bedrijven en personen. Het kan informatie betreffen die bewust of onbewust gepubliceerd is. Voorafgaand aan ieder digitaal- of tactisch onderzoek helpt OSINT met het verkrijgen van inzicht in een organisatie of individu.

Ondanks dat de methode meestal een ondersteunende rol vervult, kan het ook het hoofdbestandsdeel van een onderzoek zijn. Wij beschikken over diverse tools en software, maar speuren het internet ook handmatig af. Onze specialisten beschikken over een uitstekend analytisch vermogen en weten de verzamelde informatie op waarde te schatten.

In Nederland worden digitale sporen beschouwd als indirect bewijs, maar in combinatie met resultaten uit tactisch onderzoek staat u sterk en kan de verzamelde bewijslast doorslaggevend zijn in een juridische procedure.

Diensten

Onderzoek mobiele devices

Het komt regelmatig voor dat een mobiel veiliggesteld en geanalyseerd moet worden. Vaak is er belastend materiaal te vinden in de opgeslagen (chat)gegevens. Er zijn verschillende manieren om dit uit te lezen, maar het belangrijkste is dat de integriteit van het device gewaarborgd blijft. Wij werken met UFED, een applicatie die gegevens van meer dan 31.000 apparaten, SIM- en SD kaarten, GPS-apparaten en drones kan verzamelen door een kopie van het interne geheugen te maken. Op deze manier worden bestanden die onzichtbaar of verwijderd waren zichtbaar. Ook kunnen we hiermee waardevolle bestanden voor nabestaanden veiligstellen (ook als het device vergrendeld is). Voor deze particulieren maken wij een uitzondering.

Schending van privacy en (cyber) stalking

Een medewerker die gechanteerd wordt door een collega die beelden die met een verborgen camera heeft gemaakt en dreigt deze te verspreiden. Het is één van de ergste bedrijfsincidenten. Wij doen onderzoek naar de mogelijke dader en het motief. In eerste instantie gaan wij in gesprek met het slachtoffer. Indien het een vrouw betreft, zetten wij een vrouwelijke rechercheur in. Vervolgens wordt het beeldmateriaal veiliggesteld en geanalyseerd, waarna we op onderzoek uitgaan en de dader opsporen. Aan de andere kant kan een medewerker grensoverschrijdend gedrag ondervinden. Ook dan kunnen wij u discreet van dienst zijn. U wilt een veilige omgeving voor medewerkers en reputatieschade voorkomen.

Vertrouwelijke bestanden

Als u met een externe partij samenwerkt, zijn er ongetwijfeld afspraken over de omgang met vertrouwelijke informatie. In geval van beëindiging van de samenwerking wilt u dat deze data gewist wordt om verspreiding te voorkomen. Afhankelijk van het type data kan dit via een rechtszaak worden afgedwongen. Als onafhankelijke partij kunnen wij ingezet worden om dit te doen. Ook kunnen wij onderzoeken of data daadwerkelijk gewist is op het moment dat de externe partner zegt dit gedaan te hebben.

E-mail en documentenonderzoek

Stel u heeft een bedrijf en u heeft een bepaald rapport nodig voor een investering. U ontvangt het rapport per e-mail via een gerenommeerde verkoper. Echter, na enige tijd blijkt dat de producten niet voldoen aan hetgeen in het rapport staat. U neemt contact op met de verkopende partij en deze geeft aan het document nooit verzonden te hebben. Wij kunnen u helpen met het beoordelen van de echtheid van documenten of e-mails, maar achterhalen ook de verzender in geval van vervalsing.

Incident Response

Heeft u dringend hulp nodig? De snelheid van reactie in geval van een incident is cruciaal. U heeft de juiste kennis en processen nodig om de aanval te stoppen en de schade te beperken. Ons incident response team, dat bestaat uit ervaren security-experts en IT-specialisten, staan 24/7 voor u klaar om de digitale veiligheid te herstellen.

Computervredebreuk (hacking)

Criminelen zijn creatief als het gaat om het in handen krijgen van bedrijfsgevoelige informatie. Deze data gebruiken ze om door te verkopen of te gebruiken als chantagemateriaal. Cybercriminaliteit neemt toe en (bijna) elk bedrijf krijgt ooit te maken met een cyberaanval. Ondanks dat ze vaak weten wat ze doen, laten ook cybercriminelen sporen achter. Tijdens digitaal forensisch onderzoek verzamelen wij digitale vingerafdrukken en voetstappen.

Datalek en data recovery

Heeft u te maken met een datalek? Dan dient u hier binnen 72 uur een melding van te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Als u dit niet doet, bent u in overtreding. Indien u nog niet alle informatie heeft verzameld, is het verstandig alvast een eerste melding te doen, gevolgd door een vervolgmelding. In uitzonderlijke gevallen wordt een vertraagde melding geaccepteerd. Wij kunnen u helpen met het melden van een datalek, het vinden van de oorzaak, het herstellen of weer toegankelijk maken van de gegevens en het beperken van de schade.

Gerechtelijke deskundigheid

Een verzoek tot het verrichten van deskundig onderzoek kan gedaan worden door één van de betrokken partijen, maar ook door de rechtbank of het gerechtshof. Wij beschikken met W. Verloop, geregistreerd in het Landelijke Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) onder registratienummer D0088, over een gerechtelijk deskundige met betrekking tot digitaal forensisch onderzoek in de rechtsgebieden civiel- en strafrecht.

W. Verloop is van grote waarde als het gaat om het beoordelen van bestaande rapporten en/of het onafhankelijk uitvoeren van onderzoek en het leveren van een voorlopig deskundigenbericht. Dit is een advies ter beoordeling van een (aspect van een) gerechtelijke procedure, welke voldoet aan de norm zoals vermeld in de Leidraad voor Gerechtelijk Deskundigen.

Voordelen

Sta juridisch sterker met de vergaarde bewijslast.

 

Zorg voor een veilige werkomgeving en fijne werksfeer.

 

Voorkom of beperk financiële schade en/of imagoverlies.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem gerust zelf contact met ons op of laat uw gegevens achter. Één van onze specialisten neemt graag vrijblijvend de mogelijkheden voor uw kwestie met u door.

info@digital-investigation.nl

+31 (0)35 677 4411