Digital Investigation

Digitaal Forensisch Onderzoek

Onderzoek naar digitale sporen.

U vertrouwt erop dat uw medewerkers discreet omgaan met bedrijfsgevoelige informatie. In de praktijk gebeurt dit helaas (on)bewust niet altijd. Als u hiermee te maken heeft, is het zaak om zo snel mogelijk actie te ondernemen om te voorkomen dat data in verkeerde handen komt. Onze rechercheurs helpen hierbij door uw digitale omgeving te doorzoeken. Wij stellen voorafgaand aan het onderzoek alle relevante data van de te onderzoeken gegevensdragers op forensisch verantwoorde wijze veilig. Onze digitale rechercheurs werken nauw samen met onze tactisch rechercheurs en stellen gezamenlijk een rechtsgeldig rapport op. Ook kunnen wij u bijstaan in de vervolgstappen.

Vrijblijvend intakegesprek

In Nederland worden digitale sporen beschouwd als indirect bewijs. In combinatie met resultaten uit tactisch onderzoek staat u sterk en kan deze bewijslast leiden tot een veroordeling.

Onderzoek mobiele devices

Het komt regelmatig voor dat een mobiel veiliggesteld en geanalyseerd moet worden. Vaak is er belastend materiaal te vinden in de opgeslagen (chat)gegevens. Er zijn verschillende manieren om dit uit te lezen, maar het belangrijkste is dat de integriteit van het device gewaarborgd blijft. Wij werken met UFED, een applicatie die gegevens van meer dan 31.000 apparaten, SIM- en SD kaarten, GPS-apparaten en drones kan verzamelen door een kopie van het interne geheugen te maken. Op deze manier worden bestanden die onzichtbaar of verwijderd waren zichtbaar. Ook kunnen we hiermee waardevolle bestanden voor nabestaanden veiligstellen (ook als het device vergrendeld is). Voor deze particulieren maken wij een uitzondering.

Schending van privacy en stalking

Een medewerker die gechanteerd wordt door een collega die beelden die met een verborgen camera heeft gemaakt en dreigt deze te verspreiden. Het is één van de ergste bedrijfsincidenten. Wij doen onderzoek naar de mogelijke dader en het motief. In eerste instantie gaan wij in gesprek met het slachtoffer. Indien het een vrouw betreft, zetten wij een vrouwelijke rechercheur in. Vervolgens wordt het beeldmateriaal veiliggesteld en geanalyseerd, waarna we op onderzoek uitgaan en de dader opsporen. Aan de andere kant kan een medewerker grensoverschrijdend gedrag ondervinden. Ook dan kunnen wij u discreet van dienst zijn. U wilt een veilige omgeving voor medewerkers en reputatieschade voorkomen.

Vertrouwelijke bestanden

Als u met een externe partij samenwerkt, zijn er ongetwijfeld afspraken over de omgang met vertrouwelijke informatie. In geval van beëindiging van de samenwerking wilt u dat deze data gewist wordt om verspreiding te voorkomen. Afhankelijk van het type data kan dit via een rechtszaak worden afgedwongen. Als onafhankelijke partij kunnen wij ingezet worden om dit te doen. Ook kunnen wij onderzoeken of data daadwerkelijk gewist is op het moment dat de externe partner zegt dit gedaan te hebben.

E-mail- en documentenonderzoek

Stel u heeft een bedrijf en u heeft een bepaald rapport nodig voor een investering. U ontvangt het rapport per e-mail via een gerenommeerde verkoper. Echter, na enige tijd blijkt dat de producten niet voldoen aan hetgeen in het rapport staat. U neemt contact op met de verkopende partij en deze geeft aan het document nooit verzonden te hebben. Wij kunnen u helpen met het beoordelen van de echtheid van documenten of e-mails, maar achterhalen ook de verzender in geval van vervalsing.

Datalek

Heeft u te maken met een datalek? Dan dient u dit binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Als u dit niet doet, bent u in overtreding. Indien u nog niet alle informatie heeft verzameld, is het verstandig alvast een eerste melding te doen, gevolgd door een vervolgmelding. In uitzonderlijke gevallen wordt een vertraagde melding geaccepteerd. Wij kunnen u helpen met het melden van een datalek, het vinden van de oorzaak en het beperken van de schade.

Waarom kiest u voor Digital Investigation?

Digital Investigation staat voor professioneel en integer bedrijfsrecherche onderzoek naar diefstal en fraude. Ieder vraagstuk is uniek en daarom worden onze cases ook op die manier behandeld. Wij zijn internationaal gecertificeerd bij de Politie en Justitie (POB-1162), het Landelijke Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) en de Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM). Al onze onderzoeksbevindingen zijn te gebruiken in civiel- en strafrechtelijke procedures. Uw kwestie is bij ons in goede handen. Bent u particulier? Wij kunnen u enkel van dienst zijn als u wordt bijgestaan door een advocaat of jurist. Voor nabestaanden die in het bezit zijn van apparatuur (ook vergrendeld), welke waardevolle documenten bevatten, maken we een uitzondering.

Sinds 2006...?

...ondersteunen we mkb-bedrijven en multinationals uit binnen- en buitenland

 

Ons team...

...bestaat uit ervaren, getalenteerde, gecertificeerde en betrouwbare professionals.

 

Wij zijn...

...erkend door het Ministerie van Jusitie en Veiligheid en gelegitimeerd door de Politie.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem gerust zelf contact met ons op of laat uw gegevens achter. Één van onze specialisten neemt graag vrijblijvend de mogelijkheden voor uw kwestie met u door.

info@digital-investigation.nl

+31 (0)35 677 4411