Onderzoek Dubieus Werkverzuim

Helaas blijken twijfels over verzuim vaak op waarheid te berusten. Maar een vermoeden alleen, is niet genoeg om actie te kunnen ondernemen. Wat als de medewerker wel degelijk ziek is? Of dat er een gegronde reden is voor het niet bereikbaar zijn tijdens een buitendienst controle?

 

Ziekteverzuim en buitendienst controle

Vaak gaat het om de vraag of een medewerker echt (langdurig)ziek is. Of wordt er getwijfeld aan de mate van aanwezigheid en bereikbaarheid van medewerkers in de buitendienst. Neem het zekere voor het onzekere. Schakel Digital Investigation in om te onderzoeken of er echt sprake is van dubieus verzuim. Als dat zo is, dan levert DI onderzoeksbevinding en bewijsmaterialen die bruikbaar zijn in (gerechtelijke)procedures. Het oplossen van dubieus werkverzuim maakt uw bedrijf in vele opzichten gezonder!

Meer weten? Bel of mail Arwi van der Sluijs: info@digital-investigation.nleu.