Computermisbruik

Er bestonden vermoedens dat meneer M. tijdens zijn werk regelmatig websites bezocht die in strijd zijn met het binnen het bedrijf geldende protocol. De werkgever benaderde Digital Investigation en vroeg om het instellen van een onderzoek naar het computergebruik van de medewerker. |

Op dat moment bestonden er twee opties: een onderzoek instellen naar de internethistorie of  het computergedrag van de medewerker ´live´ gaan monitoren. Aangezien het privacyaspect een belangrijke rol speelt tijdens onderzoeken kozen we, in overleg met de opdrachtgever, voor de eerste optie.

Als eerste stap zijn er forensische kopieën gemaakt van de werkstations van meneer M. Er is vervolgens analyse gedaan naar de ingetypte URL’s, de cookies, de bezochte websites de lokaal opgeslagen bestanden afkomstig van websites. Overigens bleek dat meneer M. elke dag zijn internethistorie verwijderde. Encase Forensics stelde ons echter in staat om de gewiste historie toch weer inzichtelijk te maken.

Aan de hand van de opgestelde tijdslijn werd duidelijk zichtbaar dat de medewerker tijdens werktijd in ruime mate websites bezocht die in strijd zijn met het geldende protocol.

Comments are closed.