Diefstal intellectueel eigendom

De accountmanager van een chipfabrikant vertrekt na een 8-jarig dienstverband. De accountmanager was volledig op de hoogte van de nieuwste innovaties binnen het bedrijf. Enige tijd na zijn vertrek blijkt dat de accountmanager is gaan werken voor de concurrent.

De concurrent presenteert na enige tijd een nieuwe chip die qua techniek vrijwel identiek is aan de techniek van de voormalig werkgever van de accountmanager. Er ontstaan vermoedens van diefstal van intellectueel eigendom en de voormalig werkgever wil daarom een onderzoek instellen.
Digital Investigation wordt benaderd en onze senior digitaal forensisch onderzoeker gaat op gesprek bij de klant. In overleg wordt de situatie in kaart gebracht en wordt er een strategie uitgestippeld om een gedegen onderzoek in te kunnen stellen.

Er wordt gekozen om de werkstations van de voormalig accountmanager veilig te stellen conform de forensische richtlijnen en een activiteitenanalyse te verrichten.Uit de door ons opgestelde tijdslijn bleek dat een grote hoeveelheid productinformatie was gekopieerd naar een externe schijf die middels het achterhalen van de USB historie bekend was geworden.Aan ons was nu taak om aannemelijk te maken welke persoon deze handeling zou hebben verricht.

Een diepgaandere analyse bood uitkomst. Tijdens het kopiëren van de vertrouwelijke informatie had de accountmanager diverse e-mails beantwoord en via Skype gebeld met collega’s. Tevens had hij op het internet gereageerd op een forum. Bovendien had de accountmanager tijdens het kopiëren even gekeken op de externe schijf naar een persoonlijk document, zijn CV.

Het volledige onderzoek werd beschreven in een deskundigenrapport en aangeleverd aan de inmiddels ingeschakelde advocaat. Uit het vonnis van de rechtbank bleek dat de diefstal intellectueel eigendom was bewezen.

Comments are closed.