Netwerk Monitoring

Een club uit het betaalde voetbal heeft het vermoeden dat er een ‘lek’ is binnen de organisatie. Interne informatie lekt regelmatig uit naar de pers terwijl dit niet de bedoeling is. Bijvoorbeeld bij de aankoop van nieuwe spelers is de media al op de hoogte van de exacte details voordat er een persconferentie is gegeven. De voetbalclub benadert Digital Investigation en in overleg wordt besloten om het IT-netwerk  ‘live’ te monitoren en te analyseren op uitgaande informatie.

Uit de eerste analyse blijkt dat een medewerker veelvuldig contact heeft met een journalist van een landelijk dagblad. Vanuit de hoedanigheid van deze medewerker was dit veelvuldige contact niet verklaarbaar. Echter was er op dat moment nog geen sprake van het lekken van bedrijfsgevoelige informatie. Op basis van deze informatie word er gekozen om het onderzoek toe te spitsen op deze persoon.

De transferperiode breekt aan en het contact tussen de journalist en de medewerker intensiveert. Uit analyse van het e-mailverkeer wordt nu direct duidelijk dat gedetailleerde bedrijfsgevoelige informatie wordt verstuurd per e-mail. Gesteund door onze rapportage gaat de directie met de medewerker in gesprek. Uiteindelijk wordt in overleg besloten om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Comments are closed.