Digital Investigation

Privacygedragscode

Alle recherchebureaus in Nederland moeten zich houden aan de Privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus, deze gedragscode is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. In deze gedragscode staat hoe onderzoek in de praktijk moet worden uitgevoerd en hoe om te gaan met de persoonsgegevens (privacy) van de mensen naar wie onderzoek gedaan wordt.

In de gedragscode staan onder meer regels over

  • Het gerechtvaardigd belang om een onderzoek uit te voeren.
  • Het doel waarvoor de gegevens verzamelt worden.
  • Hoe lang de gegevens bewaart mogen worden.
  • Geheimhouding.
  • Beveiliging van de gegevens.
  • De regels voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens.
  • De wettelijke informatieplicht jegens een onderzochte persoon.

Gerechtvaardigd belang

Digital Investigation doet alleen onderzoek indien er sprake is van een rechtvaardig belang. Daarnaast dient de opdrachtgever eigenaar te zijn van beschikbaar gestelde data of is hij bevoegd om de data met Digital Investigation te delen. Indien de data van derden is dient de opdrachtgever een schriftelijke toestemmingverklaring aan Digital Investigation te overleggen. Mocht er twijfel ontstaan over of de opdrachtgever ook daadwerkelijk de eigenaar is, dan kan er bijvoorbeeld gevraagd worden naar een aankoopbewijs.

Proportionaliteit en subsidiariteit

Een particulier onderzoeker moet tijdens een rechercheonderzoek altijd rekening houden met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Maar wat betekenen de begrippen proportionaliteit en subsidiariteit?

  • Proportionaliteit: staat de onderzoeksmethode in verhouding tot het mogelijke vergrijp,
  • Subsidiariteit: de onderzoeksmethode met de minste impact wordt te allen tijde eerst ingezet.