Digital Investigation

Privacygedragscode

Alle recherchebureaus in Nederland moeten zich houden aan de Privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus, deze gedragscode is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

In deze gedragscode staat hoe onderzoek in de praktijk moet worden uitgevoerd en hoe om te gaan met de persoonsgegevens (privacy) van de mensen naar wie onderzoek gedaan wordt. In de gedragscode staan onder meer regels over:

  • Het gerechtvaardigd belang om een onderzoek uit te voeren
  • Het doel waarvoor de gegevens verzamelt worden
  • Hoe lang de gegevens bewaart mogen worden
  • Geheimhouding
  • Beveiliging van de gegevens
  • De regels voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens
  • De wettelijke informatieplicht jegens een onderzochte persoon

Proportionaliteit en subsidiariteit

Een particulier onderzoeker moet tijdens een rechercheonderzoek altijd rekening houden met de
beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Maar wat betekenen de begrippen
proportionaliteit en subsidiariteit?

  • Proportionaliteit: staat de onderzoeksmethode in verhouding tot het mogelijke vergrijp?
  • Subsidiariteit: de onderzoeksmethode met de minste impact te allen tijde eerst inzetten.

Particuliere onderzoeksbureaus

Lees hieronder de privacygedragscode voor de sector Particuliere onderzoeksbureaus van de Nederlandse Veiligheidsbranche.